สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3 การพัฒนาบุคลากร
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การให้คุณให้โทษ


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ