สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00753   25/05/65
เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รายละเอียด
00709   04/03/65
รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
รายละเอียด
00708 พฤ  10/02/65
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.ปราจีนบุรี
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด
00707 พฤ  20/01/65
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
00705   18/01/65
เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รายละเอียด
00706   18/01/65
เอกสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
รายละเอียด
00704   10/01/65
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564
รายละเอียด
00703   27/12/64
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ