สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ศธจ.นม. รับรายงานตัวครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 รอบที่ 1
2 ศธจ.นม. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1/2565
3 ศธจ.นม. เปิดกิจกรรมและพิธีมอบโล่รางวัล โครงการ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564
4 ศธจ.นม. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ