สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การจัดซื้อจ้างจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ