สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ
ศึกษาธิการภาค 7
รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13
นายสัมนาการณ์  บุญเรือง
รองศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบวัด EIT ศธจ.นม.

ข่าวกิจกรรม

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00826 พฤ  18/04/67
ศธจ.นม. ประชุมคัดเลือก ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนจังหวัดนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม
รายละเอียด
00827   02/04/67
ศธจ.นม. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผ่านระบบการทำงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รายละเอียด
00822   27/03/67
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพพลามัยที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย พิชิตโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด จิตแจ่มใส และมีความสุขอย่างยั่งยืน
รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00831   12/07/67
ผลการคัดเลือกสื่อ "โคราชบ้านเอ๋ง"
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกสื่อดิจิทัลประกอบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "โคราชบ้านเอ๋ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด
00829   03/07/67
รับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด
00824 พฤ  04/04/67
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00838   12/07/67
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด
00836   03/04/67
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2567
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงอันเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
รายละเอียด
00833 พฤ  11/01/67
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2567
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
รายละเอียด

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00753   25/05/65
เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รายละเอียด
00709   04/03/65
รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
รายละเอียด
00708 พฤ  10/02/65
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.ปราจีนบุรี
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ