สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม

15 มิ.ย. 65
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม มหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามนโยบายขับเคลื่อนโคราชเมืองกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารโดมจัดกิจกรรม กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน    อ่านต่อ

12 พ.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จำนวน 458 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน    อ่านต่อ

10 พ.ค. 65
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม    อ่านต่อ

ข่าวสอบบรรจุ

28 ต.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อ่านต่อ

21 ต.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อ่านต่อ

12 ต.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อ่านต่อ

ข่าวประกาศ

22 ส.ค. 65
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (Organization Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    อ่านต่อ

25 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานที่มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    อ่านต่อ

07 ก.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อประเมินผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    อ่านต่อ

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : npeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ