สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ
ศึกษาธิการภาค 7
รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13
นายสัมนาการณ์  บุญเรือง
รองศึกษาธิการภาค 13
นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน
นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00822   27/03/67
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพพลามัยที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย พิชิตโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด จิตแจ่มใส และมีความสุขอย่างยั่งยืน
รายละเอียด
00821   19/03/67
ร่วมให้การต้อนรับ นายสัมนาการณ์ บุญเรือง รองศึกษาธิการภาค 13
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2566 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 13 โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ 13 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยาราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
00820 พฤ  14/03/67
สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุม “สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา” ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00824 พฤ  04/04/67
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
00823 พฤ  28/03/67
รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
00807   29/01/67
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00804   25/12/66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ ศธจ.นม.
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
รายละเอียด
00799   22/03/66
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ศธจ.นม.
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
00796   20/03/66
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารหอพัก ศธจ.นม.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารหอพัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

รหัสข่าว วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
00753   25/05/65
เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รายละเอียด
00709   04/03/65
รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
รายละเอียด
00708 พฤ  10/02/65
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.ปราจีนบุรี
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ